Ελαιοτριβείο-Εμπόριο Ελαιόλαδου-Τυποποίηση
ΛΙΑΝΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΑΙΓΙΟΥ
τηλ.: 26910 31118, κιν.: 6932 702169, fax: 26910 32770
e-mail: k-lianos@otenet.gr